Seemore Aware

Do zainstalowania na motocyklu

Otwieramy nowy rozdział w historii systemów wspomagania kierowców – ADAS (Advanced Driver Assistance System)

Seemore Aware jest modułem z rewolucyjnym rozwiązaniem pozwalającym na ciągłe monitorowanie otoczenia wokół motocyklisty. Motocyklista może włączyć lub wyłączyć ostrzeżenia, które chce dostawać dzięki aplikacji na Android lub iOS.

Rozwiązanie może być zamontowane i wykorzystywane na dowolnym motocyklu bez potrzeby jakiejkolwiek adaptacji.

Wszystko, co motocyklista musi zrobić to zakupić urządzenie, zamontować je na motocyklu, zainstalować aplikację na telefonie i wybrać, z których funkcji ADAS chce korzystać.

Jak to działa?

System zbiera informacje z otoczenia, analizuje je i przedstawia motocykliście.

Zbieranie danych

System zbiera dane z otoczenia motocykla w trybie ciągłym, przeprowadzając detekcję obiektów, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo. Mogą to być inni uczestnicy ruchu, znaki drogowe, piesi, zwierzęta itp.

Analiza

Następnie system analizuje zebrane dane i, bazując na odpowiednich scenariuszach, informuje motocyklistę o potencjalnych zagrożeniach.

Prezentacja

Motocyklista jest informowany porzez zewnętrzne akcesoria, np. zestaw słuchawkowy, LEDy zainstalowane na lusterkach, czy też HUD.

 

Kliknij aby zobaczyć więcej
Co potrafi Seemore Aware?

To są funkcjonalności (funkcje ADAS), które realizuje system Seemore Aware:

  • detekcja kolizji
  • eliminacja martwej strefy
  • detekcja nieintencjonalnej zmiany pasa ruchu
  • detekcja pieszych na drodze i podwyższonego ryzyka potrącenia
  • detekcja zwierząt na drodze
  • rozpoznawanie znaków
  • zaawansowana predykcja niebezpiecznych zdarzeń
Kliknij aby zobaczyć więcej

Seemore S.A. realizuje projekt pn. „Seemore Aware” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

Celem projektu jest stworzenie rozwiązania zwiększającego bezpieczeństwo motocyklistów poprzez stworzenie mapy przestrzennej otoczenia drogowego, rozpoznanie obiektów na drodze oraz ostrzeżenia dla motocyklisty o potencjalnych zagrożeniach.

Efektem projektu będzie stworzenie prototypowego rozwiązania opartego o techniki sztucznej inteligencji i przetwarzania obrazu do zastosowania w motoryzacji.

Wartość projektu: 1.000.000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 800.000,00 PLN