Panel z ekspertami NCBR za nami. Teraz tylko pozostaje czekać na finalną ocenę wniosku.