Zarząd Seemore S.A. (KRS 0000863634), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 14 lipca 2021 r., o godz. 1000, w Kancelarii Notarialnej Notariusz Patrycja Pasińska-Kassaraba, ul. Oławska 17/8, 50-123 we Wrocławiu.

Więcej informacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 118 z dnia 22 czerwca 2021 r. oraz w sekcji Relacje Inwestorskie