Polityka prywatności

Polityka Prywatności Akcjonariuszy

 

Dematerializacja

1 marca 2021 r. wchodzą w życie zmiany prawa dotyczące obowiązku dematerializacji akcji. Do tego dnia wszystkie akcje SEEMORE SPÓŁKA AKCYJNA (Spółka) muszą zostać zdematerializowane i ujawnione w rejestrze akcjonariuszy, który dla  Spółki będzie prowadzić Dom Maklerski Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie.

W związku z tym Spółka zaprasza akcjonariuszy do złożenia w siedzibie Spółki dokumentów potwierdzających posiadanie akcji Spółki najpóźniej do dnia 11 listopada 2020 r. Każdy z akcjonariuszy w osobnej korespondencji e-mailowej został zaproszony do uzupełnienia kwestionariusza akcjonariusza w celu ukończenia procesu dematerializacji posiadanych akcji i ujawnienia ich w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Dom Maklerski Navigator S.A.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem adresem e-mail: inwestorzy@seemore.pl.