Seemore Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Opracowanie technologii wyświetlania obrazu w formie szerokokątnego Head-Up Display w kasku motocyklowym z użyciem powierzchni wizjera” współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, umowa nr POIR.01.01.01-00-0417/20-00

Przedmiotem projektu będzie opracowanie innowacyjnej technologii wyświetlania obrazu w formie Head-Up Display w kasku motocyklowym. Obraz będzie wyświetlany na niepłaskim wizjerze. W pełni udoskonalone oprogramowanie oraz dopasowane poszczególne komponenty wpłyną na wiele aspektów użytkowania, takich jak usprawnienie możliwości jazdy użytkownika jakim jest motocyklista, zwiększenie bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania. Innowacyjnym oraz dodatkowym rozwiązaniem będzie zastosowanie trzech komponentów takich jak GPS, zestaw słuchawkowy oraz dodatkowego wyświetlacza, które w pełni funkcjonalnie, wizualnie oraz dopasowany sposób poprawią jakość, komfort oraz bezpieczeństwo jazdy. Produkt zostanie w pełni przetestowany w warunkach laboratoryjnych oraz dostosowanie do sprzedaży seryjnej dla każdego użytkownika motocykla.

Całkowita wartość projektu: 4.365.035,73 PLN

Kwota dofinansowania: 3.074.579,29 PLNSeemore S.A. realizuje projekt pn. „Seemore Aware” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

Celem projektu jest stworzenie rozwiązania zwiększającego bezpieczeństwo motocyklistów poprzez stworzenie mapy przestrzennej otoczenia drogowego, rozpoznanie obiektów na drodze oraz pełną integrację z wyświetlaczem (head-up display) kasku tworząc rozwiązanie oparte na pełnej rzeczywistości rozszerzonej – AR (Augmented Reality)

Efektem projektu będzie stworzenie prototypowego rozwiązania opartego o techniki sztucznej inteligencji i przetwarzania obrazu do zastosowania w motoryzacji.

Wartość projektu: 1.000.000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 800.000,00 PLN