Seemore S.A. realizuje projekt pn. „Inteligentny system wspomagania motocyklisty w aspekcie bezpieczeństwa z predykcją zachowania uczestników ruchu przy wsparciu uczenia maszynowego” w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, umowa nr POIR.01.01.01-00-0318/22-00

Przedmiotem projektu będzie opracowanie innowacyjnej technologii, która zwiększa bezpieczeństwo motocyklistów poprzez tworzenie przestrzennej mapy otoczenia drogowego oraz przewidywanie określonych scenariuszy drogowych w oparciu o algorytmy AI. Wszystkie kluczowe informacje przekazywane są motocykliście za pomocą urządzeń HMI (Human Machine Interface): zestawów słuchawkowych, diod LED, akcesoriów wibracyjnych czy wyświetlaczy HUD (Head-Up Display). Na podstawie odpowiednich scenariuszy informuje motocyklistę o potencjalnych zagrożeniach: jazda motocyklem staje się bezpieczniejsza i bardziej komfortowa. Rozwiązanie może być stosowane w każdym motocyklu, bez konieczności wcześniejszych modyfikacji. Jednym z kluczowych elementów rozwiązania jest moduł Aware zbierający dane z otoczenia motocykla. Dane pochodzą z zestawu kamer (2 z przodu, 2 z tyłu). Informacje uzyskane z czujników są przetwarzane w rdzeniu systemu (złożonym m.in. z VPU i NPU – jednostek przetwarzania wizualnego i neuronowego), a następnie przekazywane kierowcy za pomocą dodatkowych akcesoriów. Produkt zostanie w pełni przetestowany w warunkach laboratoryjnych oraz dostosowanie do sprzedaży seryjnej dla każdego użytkownika motocykla.

Całkowita wartość projektu: 6.224.142,50 PLN

Maksymalna kwota dofinansowania: 4.678.206,25 PLNSeemore Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Opracowanie technologii wyświetlania obrazu w formie szerokokątnego Head-Up Display w kasku motocyklowym z użyciem powierzchni wizjera” współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, umowa nr POIR.01.01.01-00-0417/20-00

Przedmiotem projektu będzie opracowanie innowacyjnej technologii wyświetlania obrazu w formie Head-Up Display w kasku motocyklowym. Obraz będzie wyświetlany na niepłaskim wizjerze. W pełni udoskonalone oprogramowanie oraz dopasowane poszczególne komponenty wpłyną na wiele aspektów użytkowania, takich jak usprawnienie możliwości jazdy użytkownika jakim jest motocyklista, zwiększenie bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania. Innowacyjnym oraz dodatkowym rozwiązaniem będzie zastosowanie trzech komponentów takich jak GPS, zestaw słuchawkowy oraz dodatkowego wyświetlacza, które w pełni funkcjonalnie, wizualnie oraz dopasowany sposób poprawią jakość, komfort oraz bezpieczeństwo jazdy. Produkt zostanie w pełni przetestowany w warunkach laboratoryjnych oraz dostosowanie do sprzedaży seryjnej dla każdego użytkownika motocykla.

Całkowita wartość projektu: 4.365.035,73 PLN

Kwota dofinansowania: 3.074.579,29 PLNSeemore S.A. realizuje projekt pn. „Seemore Aware” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

Celem projektu jest stworzenie rozwiązania zwiększającego bezpieczeństwo motocyklistów poprzez stworzenie mapy przestrzennej otoczenia drogowego, rozpoznanie obiektów na drodze oraz pełną integrację z wyświetlaczem (head-up display) kasku tworząc rozwiązanie oparte na pełnej rzeczywistości rozszerzonej – AR (Augmented Reality)

Efektem projektu będzie stworzenie prototypowego rozwiązania opartego o techniki sztucznej inteligencji i przetwarzania obrazu do zastosowania w motoryzacji.

Wartość projektu: 1.000.000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 800.000,00 PLN